Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre majiteľov ekologických podnikov

Datum prireditve: 28/02/2019

Možnosti prenosa:

Chceli by ste si založiť vlastný ekologický podnik? S rozširovaním trhu pre ekologické výrobky a služby vznikajú nové obchodné príležitosti. Európska únia poskytuje finančnú a praktickú podporu tromi spôsobmi