Skip to content

Det här gör EU för valobservatörer

Datum prireditve: 20/02/2019

Možnosti prenosa:

Anser du att demokrati är avgörande för världsfreden och den universella respekten för de mänskliga rättigheterna? Vill du delta i demokratiseringsprocessen i världen? Så här går det till: