Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre účastníkov cestnej premávky so zdravotným postihnutím

Datum prireditve: 28/02/2019

Možnosti prenosa:

Do roku 2020 bude zdravotným postihnutím trpieť približne 120 miliónov Európanov. Ak máte zdravotné postihnutie, poteší vás informácia, že Únia pracuje na odstraňovaní bariér, ktoré vám bránia vo vykonávaní každodenných činností, a najmä v prístupe k doprave. Pozrime sa na to, čo Únia robí.