Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre pôdoochranné poľnohospodárstvo

Datum prireditve: 04/03/2019

Možnosti prenosa:

Nadmerné oranie môže ničiť štruktúru pôdy a tým viesť k jej erózií, strate organickej hmoty a zníženej biodiverzite. Pri pôdoochrannom poľnohospodárstve sa využíva trvalé udržiavanie pokrývky pôdy a striedanie pestovaných plodín. Európa robí pre tento typ poľnohospodárstva tri veci: