Skip to content

Seo an méid a dhéanann an Eoraip do thiománaithe bus agus cóiste

Datum prireditve: 02/03/2019

Možnosti prenosa:

Taistealaíonn beagnach duine as gach deichniúr Eorpach ar bus agus ar chóiste. Is iad bóithre na hEorpa na bóithre is sábháilte ar domhain. Mar sin féin, tá an tAontas Eorpach ag glacadh beart, ionas nach mbeidh bás ar bith ar bith ar a bhóithre faoi 2020. Tá tacaíocht á tabhairt do thiománaithe bus agus cóiste mar chuid de na bearta sin. Seo chugat anois trí shampla den tacaíocht sin.