Skip to content

Evropska centralna banka

Datum prireditve: 07/11/2016

Možnosti prenosa

Centralna banka za enotno evropsko valuto, ECB, nadzira monetarne zadeve držav članic in spremlja finančno stabilnost njihovih bank.