EU obnavlja svoj sistem trgovanja z emisijami ogljikovega dioksida

Datum prireditve: 01/02/2018

Možnosti prenosa

V še enem poskusu doseganja cilja, vsaj 40 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030, Evropska unija pripravlja nove reforme svoje pionirske sheme trgovanja z emisijami.