EU obnavlja svoj sistem trgovanja z emisijami ogljikovega dioksida

Event date: 01/02/2018

Acquisition options

Transcript:

V še enem poskusu doseganja cilja, vsaj 40 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030, Evropska unija pripravlja nove reforme svoje pionirske sheme trgovanja z emisijami.