Skip to content

"EU ne sme zagotavljati orodij za mučenje"

Datum prireditve: 03/10/2016

Možnosti prenosa

Poslanci si prizadevajo za zaostritev zakonodaje o izvozu orodij in zdravil, ki bi se lahko uporabljala za mučenje in usmrtitve.