Skip to content
Posneto

12 januar 2009, 21:46 - 21:58

Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (kratka predstavitev)

Plenary