Skip to content

Davčne odločbe: "Krepost postaja moderna"

Datum prireditve: 27/10/2015

Možnosti prenosa

Predsednik posebnega odbora za davčne odločbe in poslanec EP Lamassoure pravi, da so dnevi selektivnih davčnih ugodnosti za multinacionalke in zapiranja ust žvižgačem šteti