Skip to content

Krepitev odziva EU na naravne nesreče

Datum prireditve: 18/02/2019

Možnosti prenosa

Mehanizem civilne zaščite EU bo nadgrajen za boljše odzivanje na naravne nesreče. Parlament želi državam članicam omogočiti učinkovitejši odziv na naravne nesreče in nesreče, ki jih je povzročil človek. Vzpostavljena bo rezerva zmogljivosti za nudenje nujne pomoči, imenovana rescEU, ki bo dopolnila obstoječe zmogljivosti držav članic.