Skip to content

Okrepitev boja proti davčnim utajam in finančnemu kriminalu

Datum prireditve: 19/03/2019

Možnosti prenosa

Posebni odbor Parlamenta poziva k sprejetju ukrepov za spopadanje s finančnim kriminalom, davčnimi utajami in agresivnim izogibanjem davkom. Priporočila vključujejo boljše sodelovanje med državami članicami, nadaljnje napore za zapolnjevanje pravnih vrzeli in vzpostavitev novih ustanov za nadzor nad izvrševanjem davčnih predpisov.