Skip to content
Posneto

09 marec 2009, 19:10 - 20:59

Statut evropske zasebne družbe - Čezmejni prenosi sedežev družb - Akt za mala podjetja - Sodelovanje delavcev v podjetjih z Evropskim statutom (razprava)

Plenary