Skip to content
Posneto

04 december 2008, 08:30 - 11:32

Stanje pogajanj o podnebnem in energetskem svežnju (razprava)

Plenary