Skip to content
Posneto

04 december 2008, 12:08 - 12:32

Stanje pogajanj o podnebnem in energetskem svežnju (nadaljevanje razprave)

Plenary