Skip to content

Varnost in obramba

Datum prireditve: 22/04/2015

Možnosti prenosa

Pododbor za varnost in obrambo, ki ga predstavlja predsedujoča pododboru Anna Fotyga.