Skip to content

Oživljanje prizadevanj za doseganje podnebnih ciljev 2020

Datum prireditve: 06/04/2016

Možnosti prenosa

Lahko novo poročilo zagotovi, da bo Evropa izpolnila obljube z nedavnega vrha v Parizu, glede povečanje deleža obnovljivih virov energije? Govorili smo z evropsko poslanko López Bermejo.