Skip to content

Ponovna uporaba vode za boj proti njenemu pomanjkanju

Datum prireditve: 12/02/2019

Možnosti prenosa

Podnebne spremembe ogrožajo evropske vodne vire. Parlament želi zaščititi sladkovodne vire tako, da spodbuja ponovno uporabo vode, kjerkoli je le mogoče. Komunalno odpadno vodo se, na primer, lahko uporablja za namakanje, s čimer se omili gospodarske in okoljske posledice suš in drugih ekstremnih vremenskih pojavov.