Skip to content

Preporod evropske energetske samozadostnosti

Datum prireditve: 13/02/2014

Možnosti prenosa

Evropa, ki je preveč odvisna od zunanjega energetskega trga, vlaga v razvoj obnovljivih virov energije, da bi tako zmanjšala izpuste toplogrednih plinov in zadovoljila povpraševanje.