Skip to content
Posneto

13 januar 2009, 16:56 - 17:40

Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti (razprava)

Plenary