Skip to content
Posneto

10 marec 2009, 10:48 - 11:46

Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) (razprava)

Plenary