Skip to content

Zaščita delavcev in podjetij pred nepravično konkurenco

Datum prireditve: 29/05/2018

Možnosti prenosa

Evropski parlament si prizadeva za posodobitev protidampinških pravil EU. Cilj reforme je bolje zaščiti podjetja in delovna mesta pred državno subvencioniranimi podjetji, ki prodajajo izdelke pod tržno ceno.