Skip to content
Posneto

23 april 2009, 22:34 - 22:55

Profiliranje, zlasti na podlagi narodnosti in rase, pri protiterorističnih dejavnostih, izvrševanju predpisov, priseljevanju, carinskem in mejnem nadzoru (razprava)

Plenary