Skip to content

Parlament leta 2020 do sedaj ...

Datum prireditve: 10/07/2020

Možnosti prenosa

Evropa se je soočila s hudimi izzivi v zadnjih šestih mesecih, vendar se je usmerila v prihodnost in vlaga v dolgoročne rešitve. Za spopadanje s krizo covida-19 je EU sprostila največ sredstev kdaj koli za podporo ljudem, delovnim mestom in raziskavam. Parlament v okviru boja proti podnebnim spremembam nadaljuje s prizadevanji za bolj zelene politike in velikopoteznejše cilje.