Skip to content

Parlament je zaslišal kandidate za komisarje za kohezijo, krizno upravljanje, gospodarstvo in energijo

Datum prireditve: 03/10/2019

Možnosti prenosa

Poslanci so ocenjevali kandidate za komisarje, da bi zagotovili njihovo primernost za to delo in preverili zmožnosti za izpolnjevanje pričakovanj državljanov. Zaslišani so bili Elisa Ferreira, Janez Lenarčič, Paolo Gentiloni in Kadri Simson za resorje kohezije in reform, kriznega upravljanja, gospodarstva in energije. Po podrobnem preverjanju kandidatov bo Parlament sprejel končno odločitev o Komisiji kot celoti.