Skip to content

Parlament si prizadeva za uvedbo novih virov prihodkov za EU

Datum prireditve: 14/07/2020

Možnosti prenosa

Evropski parlament si želi ambicioznega proračuna EU, ki bi podprl gospodarsko okrevanje in prispeval k izgradnji zelene Evrope brez obremenjevanja davkoplačevalcev ali prihodnjih generacij. Vendar, kako? Z dodatnimi viri prihodkov, imenovanimi lastni viri.