Skip to content

Parlament dolgoročnega proračuna EU v trenutni obliki ne more odobriti

Datum prireditve: 29/07/2020

Možnosti prenosa