Skip to content

Parlament poziva k nujni podpori za ustvarjalni sektor

Datum prireditve: 17/09/2020

Možnosti prenosa

Čeprav so določeni načini financiranja dosegli ustvarjalni sektor prek bolj fleksibilnih državnih pomoči in programa Ustvarjalna Evropa, sklad EU za okrevanje, namenjen kulturi, ne obstaja. Evropski poslanci zahtevajo več neposredne podpore za kulturo in dodatna sredstva za umetnost v dolgoročnem proračunu.