Skip to content

Pogajanja o podnebju v Parizu - neuspeh ni možnost

Datum prireditve: 09/11/2015

Možnosti prenosa

Bo na COP21 dosežen splošni zavezujoè sporazum, ki bo zagotovil, da ostanemo pod kritiènim pragom 2°? Gilles Pargneaux odgovarja na vprašanja civilne družbe.