Skip to content

Novi ukrepi v boju proti goljufijam z DDV

Datum prireditve: 11/10/2016

Možnosti prenosa

Vsako leto se z vseevropskimi goljufijami na področju DDV v EU izgubi 170 milijard evrov. Parlament pravi, da je čas, da se to prepreči in predlaga reformo 23 let starega sistema obračunavanja DDV v EU.