Skip to content

Novi proračun za Erasmus+ bo okrepil mobilnost in priložnosti za mlade

Datum prireditve: 25/02/2019

Možnosti prenosa

Večji proračun za program Erasmus+ se osredotoča na mobilnost, izobraževanje, inovacije in vključevanje. Evropski poslanci želijo posodobiti program in spodbuditi občutek evropske pripadnosti prek razširjenih shem mobilnosti in razvoja digitalnih veščin.