Skip to content

Intervju danes: Evropski parlament zahteva osvoboditev Aung San Suu Kyi

Datum prireditve: 19/06/2009

Možnosti prenosa

Hans-Gert Pöttering v imenu Parlamenta vztraja pri takojšnjem izpustu te zaprte burmanske opozicijske voditeljice. EP pričakuje, do bodo države ASEAN in Svet EU izrazile svojo politično in moralno podporo za Aung San Suu Kyi in s tem prepričali Burmo, da