Skip to content

Mednarodni klici

Datum prireditve: 23/01/2018

Možnosti prenosa

Junija 2017 so bili ukinjeni dodatni stroški za mobilno gostovanje. Evropski parlament si prizadeva, da bi telefonski klici postali dostopni za vse, s tem da se odpravi tudi dodatne pribitke za mednarodne klice znotraj EU.