Skip to content

Industrija, raziskave in energetika

Datum prireditve: 22/04/2015

Možnosti prenosa

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, ki ga predstavlja predsedujoči odboru Jerzy Buzek.