Skip to content

Okrepiti zdravstvo s programom EU za zdravje

Datum prireditve: 11/11/2020

Možnosti prenosa

V času pandemije korinavirusa se je izkazalo, kako nepripravljene so bile države po vsem svetu na globalno pandemijo. Z novim programom EU za zdravje želi Evropski parlament prispevati k odpornosti evropskih zdravstvenih sistemov in k njihovi boljši pripravljenosti na prihodnje zdravstvene krize.