Skip to content

Trgovina z ljudmi v EU še vedno obstaja

Datum prireditve: 16/02/2021

Možnosti prenosa

V letih 2017 in 2018 smo v EU zabeležili več kot 14.000 žrtev trgovine z ljudmi. Dejansko število žrtev spolnega in delovnega izkoriščanja je verjetno še precej večje. Skoraj polovica vseh zabeleženih žrtev v EU so bili državljani EU. Poslanci pozivajo k okrepljenemu čezmejnemu sodelovanju in posodobitvi direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi iz leta 2011.