Skip to content

Kako elektronsko modernizirati evropske javne uprave?

Datum prireditve: 13/10/2015

Možnosti prenosa

Z velikimi razlikami glede uporabe informacijske tehnologije v posameznih vladah ostaja vpra�anje, kako nas lahko digitalna izmenjava pribli�a digitalni uniji. Carlos Zorrinho pravi, da smo naredili dolgo pot, vendar �e nismo dovolj dalec.