Skip to content

Kako deluje: Azilna politika EU

Datum prireditve: 09/12/2010

Možnosti prenosa

Priseljence potrebujemo, ker primanjkuje delavcev. Ali ima Evropa pripravljeno usklajeno strategijo, da se loti tega problema?