Skip to content

Koliko lahko zaupamo oznakam ekoloških živil?

Datum prireditve: 13/10/2015

Možnosti prenosa

Martin Häusling nam bo predstavil predlog EP za nova pravila, ki bi izboljšala zanesljivost oznak za ekološko pridelana živila v EU.