Skip to content

Iz preteklosti: Enotni trg

Datum prireditve: 13/06/2010

Možnosti prenosa

Evropejci menijo, da je uspeh enotnega trga samoumeven, toda prosto gibanje blaga, storitev, kapitala in ljudi zahteva stalno pozornost. Kako se je začelo in kako dalje?