Skip to content

Iz preteklosti: Rimski pogodbi

Datum prireditve: 12/12/2010

Možnosti prenosa

Šest držav članic je 25. marca 1957 zaznamovalo zgodovino s podpisom dveh pogodb v Rimu. Tako sta bila ustanovljena EGS in Euratom.