Skip to content

Zgodovina: Listina temeljnih pravic EU

Datum prireditve: 02/07/2013

Možnosti prenosa

Zgodba o tem, kako so se vrednote, kot so dostojanstvo, enakost in solidarnost, znašle v zakonodaji EU.