Skip to content

Pomoč pri vračanju ljudi na trg dela

Datum prireditve: 05/09/2018

Možnosti prenosa

Kako se lahko Evropa loti izziva dolgotrajne brezposelnosti? Parlament poziva k vseevropskim rešitvam za reševanje dolgotrajne odsotnosti s trga dela zaradi bolezni.