Skip to content

Get the picture: poklicna pot brez meja

Datum prireditve: 31/03/2014

Možnosti prenosa

Evropska poklicna kartica: vstopnica za prosto gibanje strokovnjakov, ki se želijo otresti vseh nepotrebnih zamud in uradniških postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij.