Skip to content

Enakost spolov: Kako pospešiti počasen tok napredka

Datum prireditve: 07/03/2016

Možnosti prenosa

Napredek je očiten za vse ženske na vseh področjih, vendar kljub temu prihajajo pozivi iz vseh koncev, da naj Evropa vodi prizadevanja za enakost spolov in pospeši spremembe povsod, kjer neenakosti še obstajajo.