Skip to content

Povezovalec, najditelj, popravljalec: predsednik Evropskega sveta

Datum prireditve: 14/07/2016

Možnosti prenosa

Predsednik poganja delo Evropskega sveta, zagotavlja kontinuiteto, pomaga pri usklajevanju in doseganju soglasja ter zastopa EU na mednarodnih srečanjih.