Skip to content

Evropski boj proti neprijavljenemu delu

Datum prireditve: 02/02/2016

Možnosti prenosa

Lahko nova vseevropska platforma za usklajevanje pomaga državam članicam v boju proti nelojalni konkurenci in izkoriščanju delavcev, ki so ujeti v svetu skritega dela?