Skip to content

Evropa za boj proti podnebnim spremembam potrebuje gozdove

Datum prireditve: 13/10/2020

Možnosti prenosa

Gozdovi pokrivajo skoraj polovico EU. Igrajo glavno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in pri zaščiti biotske raznovrstnosti. Evropski poslanci želijo poskrbeti, da bo strategija EU za gozdove pomagala gozdovom in gozdarski panogi. Cilj strategije je postati most med nacionalnimi politikami in okoljskimi cilji EU.