Skip to content

Eureka: Schuman, 'Oče Evrope'

Datum prireditve: 14/07/2011

Možnosti prenosa

Izmed slavnih Evropejcev, ki so pripomogli k povezovanju Evrope, vam danes predstavljamo Robert Schumana.