Skip to content

Varnostni predpisi EU

Datum prireditve: 23/01/2018

Možnosti prenosa

Evropski državljani morajo imeti zagotovljen dostop do varne hrane, zdravil, igrač in spletnih vsebin. Varnostna politika Evropske unije sega od jasnih in natančnih označb ter varnostnih navodil, pa vse do zaščite pred škodljivimi spletnimi vsebinami.